Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chào bạn!

  • Bạn đang thao tác ở mục ‘Đăng ký cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng’ trên website của Tổng hội Xây dựng Việt Nam!
  • Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể và Hội viên là các công dân Việt Nam, là chuyên gia về xây dựng, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  • Tại Quyết định số 17/QĐ-BXD ngày 12/01/2018 và Quyết định số 1366/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó Tổng Hội xây dựng Việt Nam (viết tắt là VFCEA) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các tổ chức, cá nhân là hội viên, thành viên của Tổng hội.
  • Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bạn phải tham gia đăng ký trở thành thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, đồng thời đăng ký lĩnh vực sát hạch cấp chứng chỉ, chuẩn bị các hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây.
  • Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về việc cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại địa chỉ website: https://tonghoixaydung.vn/chung-chi-hanh-nghe

Trân trọng!

* Tôi đã hiểu và mong muốn đăng ký cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng!

• Đơn xin gia nhập tổng hội Xem mẫu   
• Mẫu hồ sơ cá nhân (mẫu đơn gia nhập) Xem mẫu   
• Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (MẪU 01) Xem mẫu   
• Tờ khai đăng ký sát hạch (MẪU 02) Xem mẫu   
• 3 ẢNH MÀU 4*6 nền trắng Xem mẫu
• Văn bằng kèm theo (công chứng ) Xem mẫu
• CCCD (công chứng) Xem mẫu
• Chứng chỉ hành nghề cũ liên quan đến lĩnh vực xin cấp (công chứng) Xem mẫu
• Giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, các quyết định phân công cho cá nhân công việc phù hợp với lĩnh vực xin cấp. Xem mẫu
• 1 USB chứa các file scan hồ sơ từ bản gốc.
Ngày........tháng...........năm
Người đăng ký(ký tên)